The Making and Breaking of an Icon

Nada Ali, The Making and Breaking of an Icon, 2021

Längd: 8:30 min. Filmad performance.

Om filmen

I tider av politiska, ekologiska och sociala kriser hanterar The Making and Breaking of an Icon den osäkerhet som vi alla ställs inför i förhållande till historiska, samtida och framtida scenarier. Nada Alis performancebaserade videoverk tar sin utgångspunkt i ikonoklastiska idéer och mer konkret i en egengjord ikon, en keramikskulptur i större storlek än en människa, med flera armar och händer. Den tunga ansiktslösa skulpturen, som verkar omfamna sig själv, är gjord av lera. Ett levande material med egen agens som bär på rester av både mänskliga och icke-mänskliga liv.

I det filmade performanceverket förenas konstnären med skulpturen i en motståndshandling. Ali är klädd i en egensydd kostym i samma bruna färg som skulpturen med små påsar innehållandes riskorn på ryggen. Konstnären och skulpturen imiterar varandra i en koreografi där de ömsom tar hand om och ömsom kämpar mot varandra. I verket behandlar Nada Ali frågor om förlust, sorg och skuld. Hur mycket kan vi bära och hur förbereder vi oss för det oförutsedda?

Nada Ali

Nada Alis verk består av ett brett spektrum av material såsom lera, textil och film där hon hämtar inspiration från materialens bakomliggande, bärande idéer. Hon arbetar med skulptur och performance och tar ofta utgångspunkt i personliga erfarenheter för att vidga dem till kollektiva. Genom att skapa konnotationer mellan bild och berättelser i olika lager väver hon samman dem med grund i existentiella varseblivningar. Nada Ali är född 1988 och har en magisterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2021. Sedan tidigare har hon en kandidatexamen i fri konst från universitetet i Damaskus i Syrien med inriktning muralmåleri.