THE CAUSE OF DEATH

BOJAN FAJFRIĆ, THE CAUSE OF DEATH, 2015

Utvald av Cultural Centre of Belgrade, Belgrad, Serbien
Längd: 13 min

Videoverket The Cause of Death av Bojan Fajfrić ställer ”den svarta vågen” i jugoslavisk filmhistoria i centrum för social förändring och arvet från rörelsen återupplivas genom att konstens språk undersöks som ett sätt att stimulera politiska skiften. Rörelsen var aktiv i mitten av 60-talet och slutet av 70-talet och introducerade ”den misslyckande huvudkaraktären” som ett medel för att kritiskt granska samhället.

För att förstå vår egen samtid återskapar Fajfrić slutscener från framstående ”svarta vågen”- filmer och lånar deras filmdialoger och handlingar och försätter dem i sitt eget liv. I verket förenar han kollektiva och personliga upplevelser, samtidigt som han leker med gränserna för deras igenkänningsförmåga i olika kontexter.