Panacea´s Tongue


LealVeileby, Panacea´s Tongue, 2021

Filmen gestaltar en spekulativ framtid där vi möter Panacea i form av en artificiell intelligens och en reinkarnation av gudinnan av universell läkning inom grekisk mytologi. Panacea för berättelsen framåt och berättar om den mänskliga civilisationens utveckling samt om en framtid där det påhittade materialet Photosthene – tillverkat av ljus – öppnar för otroliga möjligheter. För projektet samlade LealVeileby in ett stort antal artiklar och texter om det grekiska ordet Pharmarkon som kan betyda läkemedel, gift, talisman eller färg. Ordets mångtydighet öppnade för en utforskande och lekfull process där Panacea blev huvudperson i ett visuellt filmiskt collage som spänner över dåtid och framtid, vetenskap och fantasi.

Om LealVeileby

Konstnärsduon LealVeileby består av António Leal (1976, Lissabon) och Jesper Veileby (1985, Karlstad). De arbetar med video, objekt, text och ljud där historiska berättelser, det vardagliga och vetenskapliga spekulationer vävs samman. Verken kan ses som undersökningar av olika ”verkligshetssystem” där de ofta använder sig av självbiografiska element såsom Leals tidigare utbildning som apotekare. LealVeileby har haft soloutställningar i Sverige och Portugal, och även deltagit i grupputställningar och filmfestivaler internationellt. 

Bild, text och ljud: LealVeileby
Röst: Marina Burke
Ljudstudio: Mediaverkstaden Malmö