I’m thinking about this whole world; clouds below, space above

Tora Wallander, I’m thinking about this whole world; clouds below, space above, 2020
Längd: 33 min

Om filmen

I I’m thinking about this whole world; clouds below, space above lånar Tora Wallander naturfilmens format, och tar med oss på en tät och händelserik resa. Genom att leka med genrens framställda perfektion, som ofta har separerat människan från naturen, vill konstnären visa på det ömsesidiga förhållandet mellan allt mänskligt och icke-mänskligt; och på hur den akuta frågan om planetens fortlevnad vilar i människans händer. Med utgångspunkt i kosmologi och religiösa skapelsemyter sammanför filmen berättelser om livets, jordens och universums uppkomst och död. Samtidigt visar den att sådana berättelser är formbara och föränderliga, och att de är beroende av människans politiska och religiösa uppfattningar. Fakta eller fiktion; det spelar roll vilka historier som berättas. För vilka är de historier som vinner trovärdighet och formar världen?

Medverkande / Credits

Kamera: Tora Wallander
Voice-over Donna Bayliss
Utdrag från Dvořák – Symphony no. 9 i E minor, ‘From the New World’ Op. 95, av Symphony Orchestra, använd under CC BY-SA 3.0
Utdrag från Dvořák – i Nature’s Realm, Op. 91, av European Archive, använd under CC BY 3.0
Utdrag från Genesis (King James version) uppläst av besättningen på Apollo 8
Utdrag från Rigveda 10.129 (Abridged, Tr: Kramer / Christian)

Tora Wallander

Tora Wallander arbetar med video och installation där hon utforskar människans samtida och historiska relation till naturen. Verken befinner sig i gränslandet mellan dokumentär och fiktion och bygger på gedigna efterforskningar, där verkliga händelser och fenomen leder vidare mot ett mer spekulativt berättande. Tora Wallander (f. 1991) utexaminerades från Kungl. Konsthögskolan 2020.