Hrair Sarkissian, Homesick, 2014
11 min, 7 min, loop. Tvåkanalsvideoinstallation med ljud.

Homesick (2014) är en tvåkanalsvideo där vi ser Sarkissian förstöra en modell av flerfamiljshuset i Damaskus där hans föräldrar fortfarande bor. När kriget i Syrien bröt ut 2011 vägrade Sarkissians föräldrar, liksom många i deras generation, att lämna Damaskus. Sarkissian växte själv upp i denna byggnad och bodde där fram till 2008, då han lämnade Syrien för Europa. Det är en plats för tillhörighet – en behållare där han har bevarat sina minnen och en plats för sin familjs kollektiva identitet.

Sarkissian presenterar ett narrativ som, inte minst med tanke på den rådande situationen i hans hemland och i Europa, skulle kunna inträffa när som helst. Homesick väcker frågan om vilka konsekvenserna skulle bli om den här berättelsen blev verklighet. Är det möjligt att spola framåt – acceptera den förestående förlusten på grund av konflikter och inleda arbetet med att återuppbygga en historia som har kollapsat? Genom denna performance tar Sarkissian ett ofrånkomligt öde i egna händer. Det är en performance för att återta kontrollen över en omöjlig situation – att slå sönder en nära förestående och överväldigande tillvaro. 


Hrair Sarkissian: The Other Side of Silence är en samproduktion mellan Bonniers Konsthall, Sharjah Art Foundation och Bonnefanten.

Curatorer: Dr Theodor Ringborg, konstnärlig ledare, Bonniers Konsthall; Dr Omar Kholeif, chef för samlingarna och senior curator, Sharjah Art Foundation; Stijn Huijts, konstnärlig ledare, Bonnefanten.

Utställning