The Haven

Petronella Petander, The Haven, 2020

HD-video med stereoljud, 19:25 min
Ljud: Thomas Deak
Manus, foto, klipp, röst: Petronella Petander

The Haven utspelar sig i den gemensamma tvättstugan; typisk för den svenska modellen och en slags sinnebild för vanligt liv. Tvättstugan är inte bara en varm och tillfälligt säker plats, det är också ett ställe där det är möjligt att vara någon annan, för en stund. I en osäker och alltmer upplöst tillvaro, blir enkla vardagsrutiner – som att tvätta – ett sätt att hålla sig kvar, och höra till. Filmen är en del av Petronella Petanders examensarbete på masterprogrammet i fri konst på Konstfack 2020.

Om konstnären

Petronella Petander (1977) är en konstnär baserad i Stockholm. Hon intresserar sig för berättelsen som konstnärligt uttryck och undersöker metoder för berättande genom text, video, röst, ljud, fotografi och installationer. Verken behandlar återkommande teman som plats, minne och tid; i försök att förstå på vilka sätt de lämnar avtryck i en människokropp, likväl som i en samhällskropp.