Surreal Strategies to Apply on a Desillusioned Landscape

Iris Smeds, Surreal Strategies to Apply on a Desillusioned Landscape, 2016

Längd: 07:25 min

Surreal Strategies to Apply on a Desillusioned Landscape är ett verk som utgår ifrån desillusionen som ett surrealistiskt landskap. Verket visades på grupputställningen Varulv! på Overgaden Institut for samtidskonst i Köpenhamn 2016.