My Pictures of You

Lisa Tan, My Pictures of You, 2017-19

HD-video med ljud
23 min

I filmen My Pictures of You tittar den svensk-amerikanska konstnären Lisa Tan på fotografier från Mars tagna under NASA-expeditioner. Bilderna varvas med filmade sekvenser från jorden och Tan funderar kring de två himlakropparnas förvillande lika topografi. Under tiden samtalar hon med en forskare som ansvarar för tekniken för att mäta vatten, jord och atmosfär på Marsexpeditionerna, och för honom lägger hon fram poetiska spekulationer kring de båda planeterna. Tan tänker bland annat på Mars som Jordens dödsmask och föreställer sig att vi i den röda, karga och dammiga planeten kan se vår egen himlakropps framtid.

I filmen undersöks bilderna i relation till den franska filosofen Roland Barthes uppmärksammade text om fotografi, Camera Lucida, som utgår från ett fotografi av författarens framlidna mamma som barn. Tan ber forskaren att läsa ur boken, och att i tanken byta ut ordet ”moder” och ”hon” till ”jord”, och sätter på så sätt språket i rörelse. Barthes menar att fotografiet inte nödvändigtvis visar det som inte längre finns, utan enbart det som varit. Detta går i linje med Tans verk som genomsyras av en ömt kärleksfull, stundtals melankolisk, blick på Jorden.

Courtesy: Konstnären och Galleri Riis, Oslo.