Morianer

Salad Hilowle, Morianer, 2018

02:32 min
Fotograf: Gergely Palos

Med stöd av: Film i Öst, SVT, Norrköpings Filmfond, Svenska Filminstitutet, Film i Region Gävleborg, Folkets Bio
Tack till: Henrik Pekkari, Värmekyrkan, Invånarna i Norrköping och filmteamet i Norrköping

I verket Morianer låter Salad Hilowle kameran långsamt passera genom en postindustriell byggnad. En omförhandlad plats som har förlorat sitt värde vid det tidigare bruket men som också har befriats från det arbete och slit som industrin var förknippad med. Här får vi möta och spegla oss i andras ögon; synen på människor och blickarna från en samling män. Dessa män ser ut att vänta på något. Kanske på att bli betraktade på något annat sätt än utifrån hudfärg, att slippa ur det strukturella våld och den diskriminering som är en följd av koloniala arv och upprepade rasifieringsprocesser; att inte bara överleva utan att få leva i den långa fred och den trygghet som ett liv i Sverige skulle kunna innebära.   

-Erik Oscar Anderman, konstkonsulent Region Gävleborg

Om konstnären

Salad Hilowle (f. 1986 i Somalia) är uppvuxen i Gävle. Både som konstnär och som filmregissör återkommer Hilowle till känslan av att befinna sig i ett mellanförskap; att vara klämd mellan olika föreställningar om hur vi förväntas göra våra identiteter och att inte riktigt höra hemma någonstans. Vi ser hur detta gestaltar sig i bräckliga collage som balanserar på gränsen mellan det lågmält kritiska och den djupa frustrationen och i filmer som drömlikt rör sig genom personliga minneslandskap och politiskt kringskurna rum. Salad Hilowle har en MFA från Kungl. Konshögskolan i Stockholm. Han arbetar just nu med en långfilm med arbetstiteln Tungomål, och är även Bernadotteastipendiat 2020 genom Konstakademin.