Bonnierskonsthall.se

Välkommen till vårt nya utställningsrum bonnierskonsthall.se! I en tid av olika former av begränsningar för allmänheten öppnar vi upp för ett annorlunda besök.

Vi inleder vårt digitala utställningsprogram med att visa fyra stycken utvalda filmer av framstående konstnärer; Lap-See Lam (1990) i samarbete med regissören Wingyee Wu, Éva Mag (1979), Iris Smeds (1984) och Lisa Tan (1973). Utställningsprogrammet kommer att vara föränderligt och pågår tills vidare.

Lap-See Lam & Wingyee Wu
MOTHER’S TONGUE – 17:42 min

Lisa Tan
MY PICTURES OF YOU – 23:07 min

Éva Mag
ONE HAS TO BE KIND TO ONESELF – 41:30 min

Iris Smeds
SURREAL STRATEGIES TO APPLY ON A DISILLUSIONED LANDSCAPE – 07:25 min