Bonnierskonsthall.se

Välkommen till vårt digitala utställningsrum bonnierskonsthall.se! I en tid av olika former av begränsningar för allmänheten öppnar vi upp för ett annorlunda besök.

Under slutet av 2020 presenterar bonnierskonsthall.se två nya filmer av Tora Wallander och konstnärsduon Hillside Projects.

De senaste åren har allt fler konstnärer uppmärksammat den pågående ekologiska krisen. Filmerna I’m thinking about this whole world; clouds below, space above och Memorial For the Lost är en tydlig del av denna nya strömning av konstverk som förhåller sig till naturen och hur människans acceleration skapat allt från höjda temperaturer till havsförsurning och massutrotning av jordens arter. Genom att se människan som en självklar del av naturen – istället för separerad från den – formulerar Tora Wallander och Hillside Projects nya berättelser för vår tidsålder, med en önskan om att bidra till hållbarare framtider.

Utställningsprogrammet på bonnierskonsthall.se är föränderligt och pågår tillsvidare.

Tora Wallander
I’m thinking about this whole world; clouds below, space above, 2020
Längd: 33 min

Hillside Projects
Memorial for the Lost
Längd: 20:11 min