Bonnierskonsthall.se

Välkommen till vårt digitala utställningsrum bonnierskonsthall.se! I en tid av olika former av begränsningar för allmänheten öppnar vi upp för ett annorlunda besök.

Under sommaren 2021 presenterar bonnierskonsthall.se två nya filmer av Nada Ali och Danae Valenza. 

I förlusternas och krisernas spår, hur kan kraften i konst och musik få oss människor att läka? Filmerna The Making and Breaking of an Icon och The Windows Became a Glass Drum visar hur både personliga och kollektiva minnen är föränderliga enheter som existerar i luckorna mellan dåtid, nutid och framtid. Nada Alis och Danae Valenzas filmer för fram den konstnärliga arbetsprocessen som en aktiv plats där minnen kan bearbetas, återskapas och förnyas. 

Utställningsprogrammet på bonnierskonsthall.se är föränderligt och pågår tillsvidare.

Nada Ali
The Making and Breaking of an Icon, 2021
Längd: 8:30 min

Danae Valenza
The Windows Became a Glass Drum, 2020
Längd: 9:35 min