ARTISTS’ FILM INTERNATIONAL, DEL V

2 dec 2020 10 jan 2021

Artists’ Film International är ett nätverk av konstinstitutioner från olika delar av världen initierat av Whitechapel Gallery i London 2008. Varje institution väljer utifrån ett gemensamt tema ett filmverk av en konstnär som befinner sig i ett relativt tidigt skede av sitt konstnärskap. Under 2020 deltar ett tjugotal museer och konsthallar, från Los Angeles och Buenos Aires i väst till Kabul och Mumbai i öst. 2020 års tema är "Språk".

  • Amina Dryabee
  • Ergin Çavuşoğlu
  • Francesco Pedraglio
  • Leticia Obeid
  • Vika Kirchenbaue
  • Yao Qingmei

Foto: Ergin Çavuşoğlu, Desire Lines/Tarot & Chess/, 2016. Stillbild från film.