Theodor Ringborg ny VD för Konsthall Tornedalen

Theodor Ringborg kommer med start den 1 mars 2023 att tillträda som VD på Konsthall Tornedalen, en kulturinstitution under uppbyggnad i Vitsaniemi, och slutar i samband med det som konstnärlig ledare för Bonniers Konsthall. Ringborg började som curator på Bonniers Konsthall 2016 och tillträdde som konstnärlig ledare i augusti 2019. Hans öppna, engagerande och nyfikna förhållningssätt till konsten och dess möjligheter har sedan starten varit en betydande del i utvecklingen av konsthallens konstnärliga program.

Som konstnärlig ledare för Bonniers Konsthall har Ringborg varit en viktig del i att befästa konsthallens framträdande position. Under Ringborgs ledning har konsthallen haft en stark internationell närvaro och samtidigt fördjupat samarbeten lokalt.

– Jag är otroligt glad för min tid på Bonniers Konsthall. Jag är djupt tacksam till styrelsen, kollegor och framför allt alla konstnärer och samarbetspartners över åren. Vi arbetar just nu för fullt med höstens utställningar. Jag lämnar efter öppningen av konstnären Peter Geschwinds utställning våren 2023, och kan inte tänka mig ett mer meningsfullt avslut på min tid på konsthallen. Theodor Ringborg

Bonniers Konsthall är sprungen ur Maria Bonniers Dahlins Stiftelse och dess arbete för den unga konsten. Under sin tid på konsthallen har Ringborg gjort betydande insatser för att ytterligare möjliggöra för unga konstnärer, bland annat genom att låta Maria Bonniers Dahlins Stiftelses stipendiater få tillgång till hela konsthallen under sin utställningsperiod, en förändring som genomfördes 2020.

– Ringborgs insatser för Bonniers Konsthall har varit betydelsefulla. Ringborg har ett starkt engagemang för konstens kraft och dess betydelse för samhället och vi ser mycket fram emot att få ta del av det arbete som han nu kommer att påbörja på Konsthall Tornedalen. Pontus Bonnier, styrelseordförande Bonniers Konsthall

Arbete med att rekrytera en ny konstnärlig ledare till Bonniers Konsthall påbörjas inom kort.