Medverka!

jeppe_hein-83-2

Sedan vi öppnade dörrarna 2006 har Bonniers Konsthall förutsättningslöst gett rum åt samtidskonsten och konstnärers arbete. Dialogen med konstnärerna ger verksamheten och huset sin egen nerv, och konstens arbetsmetoder står i centrum för vår verksamhet. Bonniers Konsthall utgör en del av ett långsiktigt arbete som handlar om att skapa och sprida kunskap kring samtidskonst. Det gör vi med våra utställningar, men också genom publikationer, samtal och samarbeten. Vi vill vara en öppen och tillgänglig plats där samtalet om konsten kan få pågå.

Den ombyggnation vi precis genomfört bottnade i denna vilja, så även beslutet om att införa fri entré till våra utställningar. Nu vill vi bjuda in alla som vill till att medverka i Bonniers Konsthalls arbete med att stötta konsten och tillgängliggöra den för en bredare publik.

Välj själv på vilket sätt du vill medverka:
Bli medlem
Var med i en av våra cirklar
Stöd oss

ylva_9073

Bonniers Konsthall är en fristående och icke vinstdrivande konstinstitution vars löpande verksamhet finansieras med hjälp av egna intäkter samt en långsiktig finansiering från familjen Bonnier och Jeanette Bonniers Stiftelse. Genom ett årligt anslag från Bonnier säkras fasta kostnader som lokal, personal, administration och grundfinansieringen av konsthallens utställningar. Därutöver är vi beroende av egna intäkter som till exempel försäljningsintäkter och uthyrning av lokaler. För att förverkliga visionen om att stödja konstnärer i deras verksamhet samt sprida och öka kunskapen om samtidskonst är vi i behov av filantropiska donationer och stöd från företag, fonder och privatpersoner.

Vill du veta mer om hur du kan medverka, kontakta Thérèse Dyhlén på therese.dyhlen@bonnierskonsthall.se

Vernissage_Petter_Cohen