Konstnärer i Tipsa en vän

Patrik Aarnivaara

Född 1977, verksam i Malmö.
Kand. Fri konst, Konsthögskolan Valand, Göteborg 2005.
Mag. Fri konst, Konsthögskolan i Malmö, 2007.

Patrik Aarnivaaras verk är oftast uttalade undersökningar av hur en ideologi tar form eller med andra ord hur idéer omsätts till objekt. Genom att exempelvis använda sig av översättningar och överföringar i modellbyggande vill han synliggöra dessa relationer. 1,2,3 består av fjorton element som är gestaltade från tre perspektiv: det estetiska, det funktionella och det politiskt-ekonomiska

Mats Adelman

Född 1974, verksam i Stockholm och Malmö.
Magister i Fri konst, Konsthögskolan i Malmö, 2000.

I Mats Adelmans verk tar låga genrer och subkulturer som skräckfilm, motorcykel- och hårdrocksestetik en central plats. Det mörka, skräckinjagande och alternativa är ständigt närvarande och ges en naiv och egen form

Daniel Andersson

Född 1976, verksam i New York och Stockholm.
Magister, Konstfack, Stockholm, 2006.
Daniel Andersson intresserar sig för mytologier, troendesystem, översättningar, feltolkningar och psykologiska projektioner. I Predicting The Harvest skapas en egensinnig idéhistoria kring manlig ansiktsbehåring som bygger på formlikhet mellan samtida avfotograferade män, landskapsmålningar, symboler, porträtt, så kallade carte-de-visite, och äldre tiders skörderitualer.

Katarina Lundgren, Tivedens temapark, 2008.

Maria Andersson

Född 1978, verksam i Stockholm.
Magister, Konstfack, 2006.
BA Central Saint Martins Collage of Arts & Design, London, 2003.

Maria Anderssons arbeten kretsar ofta kring en ”platsens politik”, där hon undersöker och dokumenterar utvalda platser. I Take II: Transition (Preparational Moves) är det förarbetet inför Tipsa en vän som är i fokus. Som betraktare får du följa personalen och de medverkande konstnärernas rörelser i konsthallen i en dokumentation av vardagens ofta bortglömda koreografi.

Malin Belfrage & Erik Törnkvist

Födda 1978 och 1977, verksamma i Stockholm.
Arkitekturskolan – Kungliga Tekniska Högskolan samt Kungliga Konsthögskolan, avdelningen för Arkitektur. Arkitektexamen 2007 respektive 2004.

Arkitekterna Malin Belfrage och Erik Törnkvist har skapat en utställningsarkitektur som påminner om en uppbruten amfiteater. De tre gradängernas form ger associationer till ett kantigt, fragmentariskt isbergslandskap, som skapar en promenad i rummet likt en effektfull engelsk landskapspark. I denna sceniska rumsgestaltning spelas utställningen upp likt en teaterpjäs och inbjuder både att följa dramaturgin och att upptäcka egna läsningar.

Patrik Bengtsson

Född 1978, verksam i Göteborg.
Konsthögskolan Valand, Göteborg, 2005.

I Patrik Bengtssons arbeten möter man ofta romantiskt naiva försök att återskapa en förfluten ungdomstid, med referenser till populärkultur och musik. I The controldeck turns into a landscape… är det oklart om den unga mannen på bilden försvinner ut och bort eller om han snarare rör sig in i sig själv i en sluten rörelse.

Bravehat

Hanna Wieslander, Magnus Hansson och Bodil Gustavsson Fürst, födda 1976, 1975 och 1980. Verksamma i Stockholm.

Hanna Wieslander och Magnus Hansson från Bravehat har tillsammans med Bodil Gustavsson Fürst gjort utställningens grafiska form. Med uppbrutna strukturer inspirerade av antika ruiner kommenterar de utställningens curatoriella koncept.

Åsa Cederqvist

Född 1975, verksam i Stockholm.
Magister i Fri konst, Konstfack, Stockholm, 2000.

Åsa Cederqvists arbete sträcker sig över film, skulptur, performance och musik till permanenta installationer. Hon skapar sin egen värld där fakta och fantasi blandas samman till ett. I The Shit Comes From Within gestaltas det undangömda, groteska och kroppsligt anstötliga som en scenografi som betraktaren bjuds in att beträda.

Katarina Elvén

Född 1972, verksam i Stockholm.
Magister i Fotografi, Högskolan för Fotografi, Göteborgs Universitet, 2004
Kandidat i Scenografi, Danmarks Designskole, Köpenhamn, 1997

Katarina Elvén arbetar främst med fotografi och video men även som scenograf. För Tipsa en vän har hon bjudits in att arbeta med en kompletterande ljussättning. Now You´re in it, Now You´re Out består av 5 profilspottar. Med den klassiska ljuskäglan vill hon poängtera utställningens sceniska rumsgestaltning och genom ljusets placering understryka även besökarens närvaro i rummet.

Love Enqvist

Född 1974, verksam i Stockholm.
Magister i Fri konst, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, 2006.

Love Enqvists arbeten ställer frågor kring idealism och utopier. I Diggers and Dreamers har han intresserat sig för samtida gemenskaper världen över och hur de har manifesterat sin vision materiellt i exempelvis arkitektur. I verket presenteras ett urval av dessa platser i fotografi och belyses både ur ett idéhistoriskt perspektiv och genom konstnärens subjektiva tolkning.

Patrick Kretschek, Gamevideo, 2008.

Fredric Gunve

Född 1971, verksam i Göteborg.
Magister i Fri konst, Konsthögskolan Valand, Göteborg, 2003.

Fredric Gunves allkonstverk strävar efter en sammanblandning av konsten och livet och kan beskrivas med ordet transformation. Hans konst är en strävan efter ett botemedel för den samtida människans utsatthet och förtvivlan. Talet utgör en entré till konsthallens stora scen som öppnar upp för den tillfälliga värld som utställningen utgör.

Erik Jeor

Född 1974, verksam i Stockholm.
ENSBA, Paris, 2004.
Konsthögskolan, Stockholm, 2006.

I Erik Jeors informella måleri framstår former likt kroppsliga svulster, organiska landskap eller egenartade mönster. Man kan se spår av ett arbete som i en och samma gest bygger upp och bryter ner. Erik Jeor är verksam som musiker under namnet Balroynigress.

Emma Kihl

Född 1976, verksam i Stockholm.
Magister i Fri konst, Konstfack, Stockholm, 2006.

Emma Kihls verk behandlar sociala reformer, ideologier och institutioner i samhällskroppen generellt och i det svenska samhället specifikt. Genom att undersöka och sammanställa företeelser från skilda områden öppnar hon upp för nya läsningar. I Dying Words sammanförs ett manus av Harold Pinter, en karta över ett tyst område, censurerade statliga dokument och inspelningar av döende människors sista ord.

Patrick Kretschek

Född 1977, verksam i Stockholm.
Magister i Fri konst, Konstfack, Stockholm, 2006.

Patrick Kretscheck arbetar med och mot en dokumentär berättartradition, som i hans fall kretsar kring identitetspolitiska frågor. I Gamevideo har Kretschek tagit på sig rollen av att dokumentera on-line spelet World of Warcraft. Med hjälp av spelets inneboende förutsättningar har han skapat sin egen karaktär som rör sig i den konstruerade världen, vars krafter ofta påverkar långt utanför Internets gränser.

Mathias Kristersson

Född 1979, verksam i Malmö.
Magister i Fri konst, Konsthögskolan Malmö, 2006.

I Mathias Kristerssons arbeten har språket en central plats, både i skrift och tal. Ofta behandlar han svårigheten i att kommunicera, en slags gestaltad meningsförlust. I Fem dikter om leda och längtan har orden till fem dikter fallit ur och hamnat i högar på golvet.

Dorota Lukianska

Född 1974, verksam i Göteborg.
Mag. Fotografi, Konstfack, Stockholm, 2001.
Kand. Fotografi, Högskola för Fotografi, 1999.

Återkommande element i Dorota Lukianskas konst är diagram, beräkningar och diagnoser hämtade från olika vetenskaper. Hon kombinerar dem med vardagliga berättelser som handlar om sorg, separation, välkomnande och farväl. Ett slags försök att bringa ordning och mening i tillvaron. I Matematiska beräkningar har hon utgått från två övningshäften skrivna av en man som studerade till sjökapten under åren 1939-41.

Åsa Cederqvist, The Shit Comes from Within, 2006-2008.

Katarina Lundgren

Född 1978, verksam i Stockholm.
Magister i Fri konst, Konsthögskolan Valand, 2006.

I sin konst uppmärksammar Katarina Lundgren vardagliga ämnen, objekt och fenomen som man tar för givet. Ofta presenterar hon konstruerade och arrangerade situationer på ett dokumentärt sätt. Text och bild vävs samman för att, som hon själv uttrycker det, skapa nya berättelser och uppmuntra mytskapande. Tivedens temapark kretsar kring realiserandet av en stugby i Tiveden med stugor i form av jättelika stubbar.

Anna Lundh

Född 1979, verksam i Stockholm.
Magister i Fri konst, Konstfack, 2008.

Anna Lundh har omvandlat den så kallade hexaflexagonen, en vikt månghörnig pappersfigur, till en MySpace-sida, vars grundkoncept vilar på sidor som mångfaldigas. Här förenas forskare, konstnärer och många fler kring sitt brinnande intresse för hexaflexagonen. Tillsammans med webbsidan presenterar konstnären ett kompendium med texter som berör pappersfiguren ur olika idéhistoriska perspektiv.

Katarina Nitsch

Född 1972, verksam i Malmö.
Magister i Fri konst, Konsthögskolan Valand, Göteborg.

Katarina Nitsch tar avstamp i konsthistoriska referenser, mytologiska och allegoriska gestalter, sagor, fabler samt aktiviteter såsom jakt, fäktning och kampsport. Hon utforskar det performativa i situationer, aktiviteter och strukturer.  The Compass, the Terminal and Phantoms for Five Splendid Stories är en rumslig markering och en performance.

 Jeff Olsson

Född 1981, verksam i Göteborg.
Konsthögskolan Valand, Göteborg, 2008.

Jeff Olsson beskriver sitt tecknande som en aktivitet med eskapistiska förtecken, som bygger på ett personligt, intuitivt berättande. Han arbetar med tusch, blyerts, papper och trä. Teckningarna hämtar inspiration från värmländska granskogar som befolkas av hockeyspelare, pom-pom flickor och vargar.

Christoffer Paues

Född 1975, verksam i Stockholm.
Mag. Fri konst, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, 2006.

I sina arbeten med måleri, film och text strävar Christoffer Paues efter att skapa ett rum som ”alstrar och ifrågasätter sig själv”. Hans bildvärldar länkas samman genom känsla och association. I en närmast eskapistisk rörelse förlorar man sig i hans bilder som hämtar inspiration från historisk konst, dramatik och alternativa världar.

Katrine Persson

Född 1976, verksam i Stockholm.
Magister i Fri konst, Konsthögskolan Valand, 2006.

Katrine Persson intresserar sig för de tillfällen då glappet mellan verklighet och det påhittade synliggörs eller när misslyckanden är ett faktum. Hon gestaltar detta ofta med hjälp av modellbyggen och bildmontage. I It means something, it´s important rekonstruerar hon den bergsformation som protagonisten i Spielbergs Närkontakt av tredje graden blir besatt av utan att veta varför. Det maniska byggandet kan ses som en metafor för konstnärligt skapande.

Pia Sandström

Född 1969, verksam i Stockholm.
Magister, Fri konst, Konsthögskolan, Stockholm 2003.
Kandidat, Fri konst, Bildkonstakademin, Helsingfors 2001.
Kunstakademiet i Trondheim 2000-2001.

Pia Sandström arbeten kretsar kring de lager av realitet, fiktion, vardag och magi som omger oss. Wanted: research assistant for project already under way (2006) – A third attempt (2008) är en installation i form av en fiktiv biografi. Verket baseras på vissa fragment ur bokenÖgonbindeln av Siri Hustvedt. Objekt och rekvisita bär på minnen och fantasier likt nycklar till en annan persons existens.

Johan Strandahl

Född 1966, verksam i Stockholm.

Johan Strandahl arbetar likt Sisyfos med det meningslösa och kontraproduktiva. Många gånger ger han sig själv uppdrag att återskapa masstillverkade, billiga ting som borrmaskiner, köksbord och enkelt konstnärsmaterial som pensel och palett. I all omständighet uppstår en kritisk, filosofisk hållning gentemot vår materiella omvärld och arbetet som sådant.

Ylva Westerlund

Född 1975, verksam i Malmö och Stockholm.
Magister i Fri konst, Malmö Konsthögskola, 2003.

Ylva Westerlunds arbeten kretsar kring normalitet och normer. Utifrån teoretiska modeller hämtade från olika vetenskaper synliggörs de underliggande krafter som format synen på exempelvis människan, kvinnan och främlingen. IExorcism och Dust to Dust ritas psykoanalytikern Lacans formel för könsskillnad upp. I Free at Last utgörs utgångspunkten av Einsteins formel för universums synbara utvidgande.

Stina Wirfelt

Född 1980, verksam i Glasgow.
Magister Fri konst, Malmö Konsthögskola, 2007.

Stina Wirfelt är intresserad av ”tillfällighetens estetik”, när vardagen verkar vara koreograferad och manipulerad. Med en stark känsla för det absurda och med väl valda utsnitt ur ”verkligheten” transformeras ofta triviala miljöer som tvättstugor och grillkiosker till förhöjda scener hämtade från filmen och teaterns värld.

Anna Ådahl

Född 1973, verksam i Stockholm och Paris.
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris,1999.
Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, 2006.

Anna Ådahls installation Staging Independence och filmen In Dependence är försök att närma sig idén om folket och folkmassan opolitiskt, att sätta parantes kring de ideologier och utopier denna idé ofrånkomligen är sammankopplad med. Installationen visar upp objekt ur den rekvisita med vilken folket och folkmassan iscensätts och iscensätter sig självt. Filmen handlar om hur folkmassans energier och karaktäristik påverkar vårt agerande gentemot den andre.

 Stina Östberg

Född 1977, verksam i Göteborg.
Magister, Konsthögkolan Valand, Göteborg, 2006.

Stina Östbergs arbeten är ofta direkta kommentarer till konsten som vi känner den idag. Ett ifrågasättande av det konstnärliga uttryckets politiska och kulturella status, ofta med hjälp av tekniker och material med låg status. Yes-banner är tillägnad den postmoderna koreografen Yvonne Rainer som ifrågasatte bland annat begreppet virtuositet.