Ordet, bilden och censuren – om hoten mot kulturens frihet

Ons 11 mar17:30

I Sölvesborg ville SD styra konsten, teatern och bibliotekens inköp av böcker, i Norrköping lyckades de denna vår få stadens museum att (i alla fall tillfälligt) censurera en utställning om nazism. Är ordet och bilden fortfarande fria i dagens Sverige?

Principen om armslängds avstånd mellan de politiker som beslutar om offentligt stöd och de som skapar kulturen är grunden i svensk kulturpolitik, men den urholkas allt mer. Samtidigt som kulturens roll som symbolbärare för olika ideologiska riktningar blir allt starkare.

Men hur illa är det och hur illa kan det bli? Hur skiljer sig situation åt mellan konst och litteratur? Välkommen till ett samtal med Svenska PEN i samarbete med Bonniers Konsthall, om ordets och bildens frihet.

Medverkande:
Sofia Lenninger, Sölvesborgs tidigare kulturchef
Balsam Karam, författare och bibliotekarie
Theodor Ringborg, Bonniers Konsthalls konstnärliga chef
Lars Strannegård, Handelshögskolans rektor
Moderator Jenny Aschenbrenner från Svenska PEN.

Antalet platser är begränsade. Kom i tid för att vara säker på att få plats.

Bild: Balsam Karam (foto: Magnus Liam Karlsson), Lars Strannegård, Sofia Lenninger, (foto: Hans-Åke Nilsson) och Theodor Ringborg (foto: Jean-Baptiste Béranger).

Bli medlem

Som medlem i Bonniers Konsthall får du en mängd fina medlemsförmåner, som exklusiva rabatter i butiken, samtidigt som du stöttar konsten.