William Kentridge

William Kentridge (f. 1955, Johannesburg) är en av Sydafrikas mest namnkunniga konstnärer. Hans kolteckningar och animerade kortfilmer har väckt stor uppmärksamhet för sitt starka uttryck och sociala patos. Hans utgångspunkt kommer ur egna observationer och skildrar Johannesburg under apartheidtiden innan demokrati infördes.

William Kentridge, Johannesburg, 2nd Greatest City after Paris, 1989.
William Kentridge, Johannesburg, 2nd Greatest City after Paris, 1989.

10 Drawings for Projection är en serie animationer som påbörjades redan 1989 och berättar om Felix och Soho. I de nu sammanlagt tio animationerna, som visas i sin helhet på Bonniers Konsthall, skildras ett för Kentridge typiskt dystopiskt stadslandskap. Med hjälp av kolteckningar som växer fram, suddas ut och omarbetas framför kameran får vi följa de två karaktärerna genom tid och rum. Teckningstekniken, som visar upp hur bilderna ständigt förändras, speglar berättelserna som handlar social och politisk förändring. Teckningstekniken har också beskrivits som att den påminner om det mänskliga minnet, som ständigt förändras och omformas.

För Kentridge är det viktigt att hans verk inte direkt avbildar ett exakt historiskt förlopp utan han vill snarare förmedla hur Johannesburg som stad har gett upphov till olika sinnestillstånd, komplexa och mångbottnade. Utifrån det faktum att apartheid skapat enorma klyftor mellan stadens invånare vill han förmedla vad det innebär att leva sitt liv.