Ylva Ogland

22 apr26 jul 2015

Bonniers Konsthall är mycket glada att kunna presentera Hon i fyra akter, Ylva Oglands hittills mest omfattande separatutställning.

Ylva Ogland är född 1974 i Umeå och har ett av de starkast lysande konstnärskapen i sin generation. Från en mycket tidig ålder har hon utvecklat sitt säregna konstnärliga språk där hon utforskat måleriets hela register. Måleriet är för henne både ett språk i sig, och samtidigt ett tillstånd där hon målar snabbt och säkert, utan att skissa eller använda hjälpmedel som projektioner. Hon lever med, och återkommer ständigt till sin motivvärld, som präglas av personliga mytologier och bottnar i egna erfarenheter i livet. I sina målningar, som ofta inkluderar installation och rituallika performances, bearbetar hon ämnen som minne, död, och olika former och nivåer av medvetande, men även själva gränserna mellan konst och verklighet.

I utställningen Hon i fyra akter använder sig Ylva Ogland av teaterns ursprungliga form och historia, samt filmens relation till teatern. Hon låter fyra akter forma en berättelse som stegvis uppenbarar sig. Varje akt inleds av en rosa ridåmålning med ett utskuret hål, som en passage mellan olika tillstånd, och fortsätter med scenerier i skiftande färgskalor genom vilka Ylva Ogland leder besökaren mellan ”skuggvärlden”, ”döden”, ”födelsen”, och ”den verkliga världen”.

Ylva Ogland kommer att använda det första rummet – akt 1 – som sin ateljé under utställningens gång. I en ateljéinstallation som heter Målarens ateljé, skuggvärlden kommer hon att arbeta med en stor målning som skildrar utställningen medan den pågår. Hon ska också måla grå skuggversioner av de fyra ridåmålningar som skiljer utställningens akter åt. Dessa kommer sedan att transporteras till Drottningholms Slottsteater, där de blir del i den ritual som utgör utställningens epilog.

width="633"
Ylva Ogland, Sibyllas Källa, 2014. Foto: Rodrigo Mallea Lira

Utställningens prolog ägde rum i mars i år på Drottningholms Slottsteater, då Ylva Ogland utförde ritualen Hon akt 1-4, det sammansmälta minnet av speglingen av Sibyllas och Xenias födelse, i vilken hon skar ut hål på de ridåmålningarna som skiljer utställningens rum och akter åt på Bonniers konsthall.

Ylva Ogland är född 1974 i Umeå och är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon har bott och varit verksam i New York, Berlin och i Stockholm, där hon är bosatt idag. Hon har haft utställningar runt hela världen och finns representerad i samlingarna hos bland annat Bonniers Konsthall, Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum, Chichu Art Museum och Naoshima Fukutake Art Museum Foundation i Japan.

Ylva Ogland är årets gästkonstnär på Bonniers Konsthall. Det innebär att en stor del av verken är specialproducerade och en omfattande publikation görs i samband med utställningen. 2010 medverkade hon även i utställningen Scenväxlingar på Bonniers Konsthall.