Siri Berg, Ett liv i färg

9 maj10 jun 2018

Siri Berg har ett djupt intresse för färg och hon undervisade länge i färglära vid Parsons School of Design i New York. Färg är i högsta grad något relativt, och relationellt, då färger uppfattas olika beroende på angränsande färger. ”…precis som kunskap om akustik inte gör en till musikalisk – så kan inget system för färger utveckla ens känslighet för färg.”, skriver konstnären och läraren Joseph Albers som Siri Berg träffat. I den andan undersöker Berg empiriskt hur färger upplevs.

Hennes tidiga arbeten innehåller ofta referenser till symboler för balans och harmoni, som Yin- och Yang eller Rondo, en kompositionsprincip inom musik. I de senare verken finns inga sådana referenser, vilket en titel som ”It’s All About Color” tydligt anger. Två verk bär denna titel och här har Siri Berg provat sig fram till hur hon med få nyanser kan åstadkomma ett spektrum med en gradering av färger. Det resulterade i två serier av nio monokroma dukar – en kall, med en skala från ljust gulgrön mot mörkt blått och en varm som går från gul-orange mot mörkare och djupare röda nyanser.

Siri Bergs verk återfinns i Guggenheimmuseets (New York) och Moderna Museets (Stockholm) samlingar.

Foto: Glynne Betts