Carlos Garaicoa

Carlos Garaicoa (f.1967, Havanna) har varit en del av en internationell konstvärld sedan mitten av 1990-talet. Hemstaden Havanna får ofta tjäna som utgångspunkt. Stadens arkitektur och stadsstruktur, mer eller mindre i ruiner på grund av det ekonomiska tillståndet, används som förlagor till skulpturer och installationer. Faktiska byggnader och huskomplex byggs på och förändras med hjälp av fantasi och oanade tillägg.

Carlos Garaicoa, From the Series To Transform the Political Speech in Facts, Finally II (V), 2009. Laser cut on black and white photograph, metal and stucco. Photo: Oak Taylor-Smith
Carlos Garaicoa, Från serien To Transform the Political Speech in Facts, Finally II (V), 2009.

To transform the Political Speech in Facts, från 2009, är en serie fotografier tagna på specifika byggnader och urbana miljöer i Havanna. Med hjälp av teckning låter konstnären oss se hur huskropparna kunde fortsatt växa om de byggts färdigt. Verken bär på en paradox eftersom de visar upp ruiner, ett fruset historiskt skede, och en vision om ett kommande samhälle. De förhåller sig till nostalgin inför något som gått förlorat och framtidshopp – en vilja till förändring, vilket är ett dilemma som många städer idag står inför. Ska man bygga upp och återställa gamla stadskärnor eller bygga nytt? Frågorna som Garaicoa ställer via sina verk riktar också kritik mot specifika historiska utopier som för oss idag verkar daterade. Genom att använda historiska förlagor speglar han vår samtids blinda fläckar i dagens debatt om stadsutveckling.

My personal Library Grows up Together with my Political Principles från 2008, och Prête-à-Porter, från 2011, är två stadsmodeller uppbyggda av enkla vardagsmaterial. Rislampor och sytillbehör får tjäna som byggmaterial för att gestalta idéer och uppslag för byggd miljö. Konstverken kommer alltid till i relation till konstnärens egen upplevelse av en stad, en plats eller en byggnad. Han understryker vikten av att själv erfara både den ”skönhet och hårdhet som en stad ger upphov till”.

Carlos Garaicoa, Kasta intesten i glashus… 2013. Foto: Per Kristiansen.
Carlos Garaicoa, Kasta inte sten i glashus…, 2013. Foto: Per Kristiansen.